Algemene voorwaarden en privacybeleid

DAVI City Spa alsmede DAVI Skin Solutions, gevestigd aan Hoogt 2, 3311 WK te Dordrecht en aan de Eendrachtsweg 59 te Puttershoek zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DAVI City Spa
Hoogt 2 3311WK Dordrecht
T. 078 6136476    E. info@davicityspa.nl

Vivian de Rijke is de Functionaris Gegevensbescherming van DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions zij is te bereiken via info@davicityspa.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DAVI City Spa en DAVISkin Solutions verwerken uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– IP-adres;

– Locatiegegevens;

– Gegevens over uw activiteiten op onze website;

– Internetbrowser en apparaat type;

– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@davicityspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betaling;

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

– Om goederen en diensten bij je af te leveren;

– DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

– DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions delen persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Pay
Kopersteden 10
7547 TK Enschede
Nederland
+31 (0)88 – 88 666 66

Categorie: Afhandeling van uw betaling

Sendcloud
Insulindelaan 115
5642 CV Eindhoven
+31 040 304 13 16

Categorie: Afhandeling van uw verzending

Cookies

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions maken gebruik van cookies.  Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@davicityspa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DAVI City Spa en DAVI Skin Solutions nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@davicityspa.nl.